İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Tübakkom 12. Dönem 3. Genel Üye Toplantısı
08 Aralık 2014 - 00:00:00
TÜBAKKOM Genel Üye toplantısı 06-07 Aralık2014 tarihinde Malatya’da toplanmıştır. Sonuç bildirgesini haberin devamında okuyabilirsiniz.
 

resim-malatya.jpg

 

TÜBAKKOM 12. DÖNEM 3. GENEL ÜYE TOPLANTISI

 

TÜBAKKOM Genel Üye toplantısı Samsun, Kayseri, Manisa, Çorum, Edirne, Eskişehir, Aydın, Antalya, Hatay, Nevşehir, Bursa, Adana, Sinop, Zonguldak, Kahramanmaraş, Muğla, Aksaray, Batman, Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Kocaeli, Bartın, Bolu, Amasya, Sivas, Osmaniye, Tokat, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, İzmir, İstanbul, Ankara, Malatya, Trabzon Baroları ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av.Yurdagül Gündoğan'ın katılımı ile 06-07 Aralık2014 tarihinde Malatya'da toplanmıştır. Yürürlükteki yasalar, uluslararası sözleşmeler, özellikle CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi çervesinde aşağıdaki konular karar altına alınmıştır.

 

1) "Çocuktan gelin olmaz" Kurultayı yapılarak çocuk yaşta evliliklere sorunların tartışılması ve çözüme yönelik çalışmaların yapılarak kamuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

 

2) Laiklik ve Cumhuriyetin temel değerlerine karşı olan tüm karar ve uygulamaları kınıyoruz.

 

3) "Kadın ve erkeği eşit duruma getiremezsiniz, o fıtrata terstir." diyen devlet anlayışını kınıyoruz.

 

4) Karma eğitimin kaldırılması yönündeki çalışmaların kız öğrencilerin eğitim hayatından uzaklaştırılmasıyla sonuçlanacak, din derslerinin ilkokul birinci sınıftan itibaren zorunlu hale getirilmesi Cumhuriyetin temel ilkelerine, özellikle Laikliğe aykırıdır.

 

5) Türk Medeni Kanunu ile elde ettiğimiz haklardan vazgeçmeyeceğimizi, daha ileriye götürmek için mücadele edeceğimizi bildiriyoruz.

 

6) Kadınların çalışma hayatında, siyasette ve sosyal hayatta daha etkin yer alması için Devletin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyoruz.

 

7) Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin önlenmesi için gerekli önlemler alınmasına, ŞÖNİM'lerin sayısının artırılarak etkin hale getirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.

 

8) CMK 234/5 ve TCK 86. maddelerinde kadına pozitif ayrımcılık yapılarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talep ediyoruz.

 

9) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kamu spotları hazırlanmasını talep ediyoruz.

 

10) Staj Eğitim Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak 6284 Sayılı Kanun'un zorunlu ders programına alınmasının sağlanması TBB'nden talep ediyoruz.

 

11) Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi için MEB müfredatında değişiklik yapılmasını talep ediyoruz.

 

12) Savaş mağduru kadınların ve çocukların sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

 

13) Yazılı ve görsel basında cinsiyet ayrımcılığı içeren ve kadına yönelik şiddeti teşvik eden dilin düzeltilmesi konusunda medya kuruluşlarıyla tekrar iletişime geçilmesine karar verilmiştir.

 

14) Yargının vazgeçilmez öğesi avukatlara yönelik şiddeti kınıyoruz ve sonunu kadar da takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.07.12.2014

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU

 

 

 

Sonuç Bildirgesinin 2.md.sindeki konu İzmir Barosunun önerisi olan ;

'Prof. Dr.Esat Rennan Pekünlü ile birlikte Hukuk Devleti, Laiklik ve Aydınlanma mahkum edilmiş olup bu mahkumiyet kararından bir an önce dönülmelidir' şeklinde olup bu konu diğer katılımcı barolar tarafından bildirgede yazıldığı şekilde değiştirilmiş ve kabul edilmiş olup  İZMİR ve KIRKLARELİ Baroları olarak maddenin kabul edilen bu şekline İTİRAZ ŞERHİ koyduk.

 

İZMİR BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

 SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.NURİYE KADAN

 

IMG-20141208-WA0003.jpg

 

SAM_3541.JPG

 

SAM_3546.JPG

 

SAM_3547.JPG

 

SAM_3554.JPG

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza