İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Staj Tezi Yönetmeliği

İZMİR BAROSU

STAJ EĞİTİM MERKEZİ

STAJ TEZİ YÖNETMELİĞİ

1. İzmir Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin maddesi gereği staj tezi hazırlanır, avukat stajyerleri eğitim programına başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde tez danışmanı ile görüşerek hazırlayacakları tezin konusunu belirlerler ve durumu yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirirler.

2. Tez Danışmanı, stajyerin yanında staj yaptığı avukattır.

3. Staj tezinin bir hukuksal konuyu irdeleyen özgün bir ürün olmasına özen gösterilir. Tez, daktilo ile çift aralıklı, bilgisayarla 1.5 satır aralığında, içindekiler ve kapak hariç en az on sayfa olarak hazırlanır. Atıf yapılan eserlerin dipnotta gösterilmesi ve ayrıca kaynakça eklenmesi zorunludur.

4. Hazırlanan tezler staj bitimine en geç bir ay kala tez danışmanının üst yazısı ile Yürütme Kurulu'na teslim edilir. Tez danışmanının üst yazısını taşımayan tezler kabul edilmez. Yürütme Kurulu'nun kabul edeceği mazeretler dışında tezlerini süresinden sonra verenlere, geciktikleri süre kadar SEM Bitim Belgesi verilmez.

5. Tezler, Yürütme Kurulunca belirlenecek avukatlar tarafından incelenir ve aşağıdaki yöntemle değerlendirilir.

 

a. Biçim (Kapak, içindekiler, dipnot, kaynakça ve sayfa düzeni)   10 puan
b. Konunun özgünlüğü 20 puan
c. Dil ve anlatım 20 puan
d. Araştırma, kaynaklardan yararlanma ve atıf   20 puan
e. İçeriğin hukuksal yetkinliği    30 puanToplam 60-70 puan alan tezler "Yeterli", 71-85 puan alanlar "Başarılı", 86-100 puan alanlar "ödüle layık" olarak kabul edilir. 59 ve daha altında puan alan tezler "başarısız" sayılır.

6. Başarısız bulunan staj tezleri, gerekli düzeltmelerin yapılması ya da yeni bir tez hazırlanması için tez danışmanına geri gönderilir. Stajyerlere, başarılı bir staj tezi hazırlayıncaya kadar SEM Bitim Belgesi verilmez.

7. Bir başka eserden ya da tezden aktarıldığı veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen tezin sahibinin stajının başka nedenler aranmaksızın altı ay süre ile uzatılması Yürütme Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir.

8. Bu Yönerge, Staj İç Yönetmeliği'nin 4.maddesi uyarınca Staj eğitim Merkezi Yürütme Kurulu'nun 26.05.2000 tarihli toplantısında kabul edilmiştir

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza