İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
İlke Kararları
İlke Kararları
Ekonomik açıdan zayıf olan bireylere bu durumlarına rağmen hak arama olanağı veren adli yardım hizmeti, hakları, salt iyi birer norm olmaktan çıkarmakta ve hayata geçen etkin kavramlar olmasını sağlamaktadır.
 

İLKE KARARLARI

1-         22.11.2010 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği,29.11.2010 tarihinden sonra yapılacak adli yardım başvurularında yargılama giderlerinin başvurucu tarafından karşılanması esası kaldırılmış ve başvurucuların eğer yargılama giderlerinin baro tarafından ödenmesi için dosya için görevlendirilen avukattan başvurucunun yargılama giderler karşılayayacağı yönünde beyanı ve mahkemeden adli yardım talep etmesi ve bu talebin mahkemece reddedilmesi halinde ret kararını içeren ara kararla baroya başvurması halinde yargılama giderinin ödenmesi kararı verilmiştir.Bu husus dosya görevi verilen avukatlara gönderilen görev yazısında belirtilmiştir.

2-         İzmir Barosu Adli Yardım Yürütme kurulu toplantıları her hafta Çarşamba günleri yapılırken bu toplantı günleri haftada bir Pazartesi olarak değiştirilmiştir.

3-         22.11.2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği,29.11.2010 tarihinden itibaren yapılacak adli yardım başvurularında SSK dan ve tapudan belge isteme kararı kaldırılmış ve sadece fakirlik belgesinin ibraz edilerek başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

4-         01.03.2006 tarihli adli yardım yürütme kurulu toplantısının 2 nci maddesinde Av.Kasım Şimşek'in adli yardım hizmeti nedeniyle görev alan avukatlara verilen yol ücretlerinin arttırılmasına ilişkin talebi üzerine 15.03.2006 tarihindeki yürütme kurulu toplantısında yol giderinin 50 YTL ve ön hizmet bürosunda görev yapılan görev için verilen yol giderinin 25 YTL olması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Bu husus 22.03.2006 tarihindeki yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği kabul edilmiş ve 23.06.2008 tarihinden sonra yol giderleri bu şekilde ödenmeye başlanmıştır.

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza