İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
TÜBAKKOM 12. Dönem Genel Kurulu 25-26 Nisan 2015 Samsun’da Yapıldı
29 Nisan 2015 - 00:00:00
TÜBAKKOM 12. Dönem Genel Kurulu 25-26 Nisan 2015 Samsun’da Yapıldı.
 

tubakkom (2).jpg

 

 

TÜBAKKOM 12. DÖNEM GENEL KURULU

25-26 NİSAN 2015


TUBAKKOM- Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu; İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonunun 20.03.1999 tarihinde düzenlediği demokratikleşme yolunda yasalarda ve yaşamlarda kadın erkek eşitliği " toplantısında yaptığı çağrı üzerine TBB tarafından 05.06.1999 tarihinde kurulmasına karar verilmiştir. Komisyonunun 12. Dönem Genel Kurul toplantısı 25.04.2015 tarihinde Samsun Barosu'nun ev sahipliğinde 42 Baronun Kadın Hakları/Hukuku Komisyonlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

 

Toplantıda başlıca aşağıdaki hususlar değerlendirildi;

 

  • Yasalarda Mevcut hakların uygulanmadığı; örneğin TMK'da evlilik yaşının göz ardı edilerek çocuk yaşta evlilik sorunun bir kısır döngü halinde devam ettiği, 10 hafta kadar kürtajın yasal olmasına rağmen, devlet hastanelerinde fiilen yasaklandığı,
  • 1983 tarihli Rahim Tahliye ve Sterilizasyonu tüzüğünde yer alan "rahim tahliyesinde eş rızası" hükmünün başta İnsan hakları Evrensel Beyannamesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) olmak üzere uluslararası sözleşmelere aykırılığı
  • Eşit haklardan geriye adım niteliğinde yasa değişiklikleri yapıldığı; örneğin TMK da düzenlenen miras hükümlerinin ihlaline sebep olabilecek şekilde 15.05.2014 tarihli RG de yayınlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8/c a)" Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilenehil mirasçıyatarımsal gelir değeri üzerinden devrine…." şeklindeki hüküm TMK'nın miras hukukundaki cinsler arası eşitliğe dair düzenleme içeren hükümlerine aykırı olup kazanılmış haklarımızdan geri gidiş olduğu,
  • 4+4+4 sisteminin Kız çocuklarının eğitimin üst aşamasına geçmesine engel teşkil ettiği ve çocuk evliliklere yol açtığı, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında kız çocuklarının eğitimi terk oranının en yüksek ülke olarak raporlandığı,
  • Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyetinin yerleşmesi için, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, demokrasi ve yurttaşlık bilgisi içeren bir derse müfredatta yer verilmesi gerektiği,
  • İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunda devletin kadına yönelik şiddete ilişkin istatistiki verilerin toplanması ve raporlanması yükümü mevcut olduğu halde bu verilerin yayınlanmadığı,
  • Kadına yönelik şiddet içeren suçlarda özel bir infaz düzenlemesi getirilmesi, bu tarz suçların cezalarının ertelenmemesi, iyi hal indirimi yapılarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmaması ya da para cezasına çevrilmemesi gerektiği,
  • 1981 tarihli Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesi gereği hazırlanan kanun tasarısında kişinin rızası olmadan kişisel verilerin işlenebilmesinin yolunu açarak özel yaşamın gizliliğini ihlal edeceği cinsel hayat ve sağlık verilerinin mahremiyetini ortadan kaldıracağı,

 

Konularına dikkat çekildi ve tüm bu konularda TUBAKKOM olarak çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

 

TUBAKKOM-Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından zihniyet dönüşümüne yeterli katkıyı veremediğini, kadın sorunlarına kararlılıkla çözüm getiremediğini vurguladı ve acilen 2011'de kaldırılan Kadın Bakanlığı'nın yeniden kurulması çağrısını bir kez daha yineledi. 

 

TÜBAKKOM-Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu

 

tubakkom (1).jpg

 

tubakkom (3).jpg

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza