İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Tübakkom 13.Dönem 1.Yürütme Kurulu Toplantısı
23 Haziran 2015 - 00:00:00
Tübakkom 13.Dönem 1.Yürütme Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi
 

TÜBAKKOM 13.DÖNEM 1.YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

19 Haziran 2015        

 

TÜBAKKOM 13.Dönem 1.Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar;

                        

 1-"TÜBAKKOM Genel Üye ye kadının insan hakları konularında tüm baroların görevlendireceği kadın hukuku komisyonlarında görevli iki temsilcinin eğitimcilerin eğitilmesi konularında 2-3-4/10/2015 tarihinde eğitim çalışmasının yapılmasına,

 

2-İkinci yürütme kurulu toplantısının 11-12/09/2015 tarihinde Ankara'da Barolar Birliğinde çocuk gelinler kurultayına hazırlık olarak Çocuk gelinler çalıştayı şeklinde yapılmasına ve çalıştaya yürütme dışında Hatay ve Aydın barosunun kadın hukuk komisyonlarından temsilciler ile BM Mülteciler Komiserliği, .Diyanet İşleri Başkanlığı, Unicef Türkiye temsilciği, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk İzlem Merkezinde görevli Sosyolog, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, İçişleri Bakanlığı,  milli Eğitim Bakanlığından görevli ve/veya yetkili birer temsilcinin davet edilmesine,

 

3-Ülkenin çeşitli yerlerindeki Avukat-Stajyer Avukat-Hakim ve Savcılardan kadın hikayelerinin " toplanarak seçici kurula iletilmesi konusunda Barolar Birliği tarafından tüm barolara çağrı metni gönderilmesine, çağrı metninde barolar tarafından gerekli duyuruların yapılması ve duyurunun internet wep sayfalarında yayınlanması hususunun belirtilmesine, ayrıca konu ile ilgili hazırlanacak ilan afişlerinin  tüm barolara gönderilmesinin istenilmesine,

 

4-" Çocuk Gelinler Kurultayının " 6-7/11/2015 tarihinde Ankara da Türkiye Barolar Birliğinde yapılmasına, konu ile ilgili TÜBAKKOM amblemli el broşürü, afiş hazırlanmasına ve barolar birliği tarafından bastırılmasına,

 

5-TÜBAKKOM Yürütme Kurulu üyesi baroların bölgelerindeki üniversitelerin rektörlüklerine yazı yazılmak sureti ile "küçük yaşta evlilikler konusundaki " bilimsel makalelerinin talep edilmesinin istenilmesine,

 

6-TÜBAKKOM un içerisinde İstanbul Barosu-Ankara Barosu-İzmir barosu ve Dönem Sözcülüğünden oluşan daimi bir alt komisyon oluşturulmasına ve bu komisyonun solagan, afiş, amblem, el broşürü hazırlıkların yapılarak yürütmenin onayına sunup Barolar Birliğine iletilmesine,

 

7-Dönem sözcüsü tarafından TBB Staj eğitim merkezi ile tüm Baroların staj eğitim merkezlerinde "6284 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği ve uluslararası sözleşmeler (CEDAW, İstanbul Sözleşmesi vb.) derslerinin zorunlu ders olarak konulmasının TBB Yönetim Kuruluna önerilmesine,

 

8-Tüm Barolara duyuru yapılmak sureti ile 6284 sayılı yasa kapsamındaki başvuruların, verilen kararların, reddolunan kararların ve evliliğe izin ile ilgili Aile mahkemesi dosya sayılarının sayısının ve içeriğinin Adli yardım Bürolarından veya mahkemelerden 6 aylık periyodik dönemler halinde (Ocak ve Temmuz ayları ) derlenerek, raporlanması ve TÜBAKKOM Dönem Sözcülüğüne bildirilmesi,

 

 

9-Türkiye Barolar Birliği bünyesinde "TÜBAKKOM a ayrılmış daimi bir merkez ve bu merkezde çalışmak üzere bir personelin görevlendirilmesinin Türkiye Barolar Birliğine önerilmesine,

 

10-Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığından 6284 sayılı yasa kapsamında aleyhine  "koruma ve tedbir kararı " verilenlerin bir kütüğünün oluşturulması ve bunun UYAP ortamında paylaşılmasının istenilmesine,

 

11-6284 sayılı kanun kapsamındaki başvuruların gizli tutulması, kişilerin paylaşımı ve görmesine açık olmaması, tevzi bürolarından bilgi verilmemesine, karar tebliğe çıkarılıncaya kadar SMS yoluyla bilgi verilmemesinin istenilmesine bu hususta Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına  TÜBAKKOM olarak yazı yazılmasına ,

 

12-Baroların Adli yardım bürolarından atanan avukatların açtıkları Adli Müzaheret talepli davalarda harç ve mahkeme masraflarının Adli Müzaheretten karşılanması konusundaki taleplerin yerine getirilmesi için gerekli yönetmelik değişikliklerinin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığına TÜBAKKOM olarak yazı yazılmasına,

 

13-Anayasa Mahkemesinin "resmi nikah şartı olmadan dini merasim yapılmasına ilişkin TCK'nin 230/5-6 ncı maddesinin iptaline karşı AHİM e TÜBAKKOM olarak başvuru yapılmasına ve bu başvurunun basın ile paylaşılmasına,

 

14-13.Dönem süresince yapılacak olan yürütme kurulu ve genel üye toplantılarının tarihleri aşağıdaki şekilde belirlendi.

 

-2.Yürütme Kurulu Toplantısı 11-12 Eylül 2015'de (Çocuk gelinler-çalıştayı )

 

-3.Yürütme Kurulu Toplantısı Ocak 2016'da

 

-4.Yürütme Kurulu Toplantısı Nisan 2016'da

 

-5.Yürütme Kurulu Toplantısı  Eylül 2016'da

 

-6.Yürütme Kurulu Toplantısı Ocak 2017'de 

 

*1.Genel Üye Toplantısı Kasım 2015'te Manisa'da

 

*2.Genel Üye Toplantısı Haziran 2016'da Nevşehir'de

 

*3.Genel Üye Toplantısı Kasım 2016'da Çorum'da

 

*4.Genel Üye Toplantısı Mayıs 2017'de Osmaniye'de yapılması şeklinde belirlendi.

 

 

                                                                       TÜBAKKOM 13. DÖNEM SÖZCÜSÜ

 

                                                                                                                           OSMANİYE BAROSU

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza