İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
28 Ağustos 2014 - 00:00:00
Birliğimize gelen çeşitli şirketlerin yurtdışında kimi ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinin sınavsız öğrenci aldıkları duyumu hk.
 

Ankara 21.08.2014

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2014/72

Birliğimize çeşitli şirketlerin yurtdışında kimi ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinin sınavsız öğrenci aldıklarını "öğrenim sürelerinin kısa olduğunu" (bir yıl içinde diploma almanın mümkün olduğunu), "öğrenimin Türkçe yapıldığını bu nedenle otomatik olarak denklik alınacağı" vs. vadettikleri yönünde duyumlar gelmektedir.

 

Bilindiği üzere, Avukatlık Kanunu 3/b maddesinde Avukatlık stajına kabul için"yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak" şartını emretmiştir. Dolayısı ile yabancı bir ülkede alınan dersler Türkçe olarak verilse dahi Türk hukukuna göre eksik kalan derslerin tamamlanmadan Avukatlık stajına başlamak mümkün değildir.

 

Bu okullardan alınacak diplomaların denklik işlemleri YÖK tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle yabancı bir ülkede eğitim alamadan önce diploma denkliği konusunda YÖK'ten bilgi alınması telafisi mümkün olmayacak zaman ve para kaybının önlenmesi için büyük önem taşımaktadır.

 

Denkliği YÖK tarafından tanınıyor dahi olsa KKTC dışındaki ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olanların ülkemizde doğrudan Avukatlık stajına başlaması mümkün değildir.

 

Mağduriyetleri önlemek bakımından durumu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza