İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
11 Mart 2015 - 05:00:00
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hk.
 

DUYURU NO:2015/20

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2015 günlü yazısına ekli"Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in bir örneği ekte gönderilmiştir.

 

Bakanlığa bildirilmek üzere, söz konusu Yönetmelik hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizi 13 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı


Avukat İ.Güneş GÜRSELER
Türkiye Barolar Birliği
Genel Sekreteri

 

Eki >>>

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza