İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
25 Temmuz 2014 - 00:00:00
Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından, sigorta kaydı yaptırılan stajyerin levhaya yazılma isteminin kabulü gereği hakkında
 

Ankara 02.07.2014

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2014/62

Konu: Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından, sigorta kaydı yaptırılan stajyerin levhaya yazılma isteminin kabulü gereği hakkında.

 

Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 25.02.2011 gün E.2011/412, K.2011/319 sayılı ısrar kararı;"…avukat yanındaki stajının tamamını kapsayan dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yanında çalıştığı Avukat tarafından sigortalı yapılmasının stajın amacı ile bağdaşmayacağı, bu çalışmanın 1136 sayılı Yasa'nın 11. maddesi uyarınca avukatlıkla birleşemeyeceği ileri sürülmekte ise de, adı geçenin, sigortalı olması nedeniyle adliye stajını aksattığı yönünde herhangi bir bilgi veya tespitin bulunmadığı, ilgilinin avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptığı avukat tarafından sigortalılık kaydının yaptırılmasının avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirilemeyeceği…"hükmünü içermektedir.

 

Alıntılanan yargı kararı ekte Başkanlığınıza gönderilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 30.01.2014 gün E.2011/771, K.2014/126 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

Durumu bilgilerinize sunar, Baronuz uygulamalarında sözü edilen yargı kararlarının değerlendirilmesini rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki için lütfen tıklayınız >>>

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza