İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
27 Mart 2013 - 00:00:00
Türkiye Barolar Birliği'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın baro pulu kullanımında yaşanan sorunların bildirimine ilişkin yazısına ilişkin duyurusu
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DUYURUSU 2013/17

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan 01 Mart 2013 günlü 5314 ve 5171 sayılı yazılarda özetle;

Milli Savunma Bakanlığı'na karşı açılan davalar sonunda verilen kabul kararları gereğince hükmedilen ilama bağlı borcun ödenmesinin, karşı taraf vekillerince baro pulu yapıştırılmamış vekaletnameler ibraz edilerek talep edildiği,

Bunun üzerine; anılan Bakanlık tarafından, Avukatlık Kanunu'nun 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz" hükmü gereğince baro pulunun tamamlanması davacı vekillerinden istendiğinde ise vekiller tarafından vekaletname ibrazının zorunlu olmadığı, baro pulu istenmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçeleri ile istemlerinin reddedilerek yeniden ödeme talebinde bulunulduğu,

Mevzuatta, söz konusu eksiklik giderilinceye kadar faiz işlemeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığından İdarece ödenen faizden dolayı, ilama bağlı borcun zamanında ödenmemesi nedeni ile kamu görevlileri hakkında Devleti Hazine zararına uğrattıkları gerekçesiyle Sayıştay sorgusu açılabileceği, ancak Kanun'un amir hükmü gereğince avukatın başvurusuna baro pulunu eklememesi nedeni ile dilekçesinin de işleme konulamadığı, bildirilmektedir.

Kanun maddesinin sağlıklı uygulanmasının sağlanması ve yukarıda sözü edilen sıkıntılara yol açılmaması bakımından gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR

İLGİLİ YAZIYI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza