İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
25 Ağustos 2014 - 00:00:00
Kişisel bilgilerinde değişiklik olan meslektaşlarımızın nitelikli elektronik sertifikalarının yeniden üretilmesi hakkında.
 

DUYURU NO:2014/68

 

Konu :

Kişisel bilgilerinde değişiklik olan meslektaşlarımızın nitelikli elektronik sertifikalarının yeniden üretilmesi hakkında.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 11/b maddesi ile veri tabanında bulunan bilgileri değişen nitelikli elektronik sertifikaların iptali zorunluluğu düzenlenmektedir.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 30 Ocak 2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile birlikte, 30.07.2013 tarihinden itibaren nitelikli elektronik sertifika (NES veya e-imza sertifikası) üretiminde kullanılan SHA-1 kriptografik özet algoritması kullanımdan kaldırılmıştır.

 

BTK tarafından 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan diğer Tebliğ değişikliği uyarınca, 30.07.2013 tarihinden önce üretilmiş NES'lerin de son kullanım tarihleri 15.09.2014 olarak belirlenmiştir. Buna göre, mevcut sertifika geçerlilik bitiş tarihleri 15.09.2014 tarihini geçen NES sahiplerinin mevcut sertifikalarının, Tebliğ'de yer alan geçerli özet algoritmalarından birisiyle imzalanmış yeni NES'lerle değişimi zorunlu hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda, 15.09.2011 tarihinden itibaren 30.07.2013 tarihine kadar verilmiş NES'ler arasında geçerliliği 15.09.2014 tarihini aşan sertifikalar, SHA-256 özet algoritmasıyla imzalanmış yeni sertifikalarla değiştirilecektir. Bu değişiklik nedeni ile bahsedilen durumdaki nitelikli elektronik sertifikaların tümünün yenilenmesi zorunluluğu doğmuş ve ücretsiz olarak yenileme üretimlerine başlanılmıştır.

 

Ancak, bu süreçte evlenme ya da bir başka nedenle kişisel bilgilerinde değişiklik olanların nitelikli elektronik sertifikaları yukarıda belirttiğimiz 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 11/b maddesi gereğince iptal edildiğinden haklarında yenileme işlemi değil nitelikli elektronik sertifikanın yeniden üretilmesi işlemi yapılmaktadır.

 

Birliğimizin iradesi dışında gerçekleşen bu durum karşısında Yönetim Kurulumuz 23.07.2014 tarihinde, kişisel bilgilerinde değişiklik olan meslektaşlarımızın yeni nitelikli elektronik sertifikalarına üç yıllık e-imza bedelinin % 50 sini ödeyerek sahip olabileceklerine karar vermiştir.

 

Durumu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza