İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
18 Aralık 2014 - 00:00:00
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 23 üncü maddesi hk.
 

DUYURU NO:2014/105

 

Konu : Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 23 üncü maddesi.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26.11.2014 tarihinde Başkanlığımıza tebliğ edilen ve örneğini ekte sunduğumuz 07.05.2014 tarih 2011/1436 E., 2014/2028 K. sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 23 üncü maddesinde yer alan"Hakimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikayet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmayacak biçimde açıklar. Ret veya şikayet dileklerinin bir örneği de baroya verilir."kuralında "hukuka uyarlık" bulunmadığı yolunda bozma kararı vermiştir.

 

Danıştay 8.Dairesinde söz konusu maddenin iptali isteği ile açılan davada verilen red kararının temyizi üzerine verilen bu "bozma" kararı karşısında İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28 inci maddesi hükmünü de dikkate alan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuz 05.12.2014 tarihli toplantısında, Barolarımıza, TBB Meslek Kurallarının 23 üncü maddesinin uygulamasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı ile ortaya çıkan hukuki durumu dikkate almalarının uygun olacağını değerlendirmelerine sunma kararı almıştır.

 

Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza