İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
04 Aralık 2013 - 00:00:00
TBB'nin Munzam emeklilik yardımından yararlanmak için gerekli evraklar hakkında duyurusu
 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 7 - 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini sağlamak amacıyla Munzam Emeklilik Yönergesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yararlanma şartları aşağıdaki gibidir :

 1. Altmış dokuz (69) yaşını doldurmuş olmak,
  (Birkaç yıl içinde fonun durumuna göre 64 yaşa düşürülmesi planlanmaktadır.)
 2. Barokart sahibi olmak,
 3. Başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak,
 4. Baroya kayıtlı olarak, fiilen toplam en az yirmi yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş olmak,
 5. Mensup olunan baroya avukatlık keseneği borcu bulunmamak,

Avukatın barodan kaydının kendi isteğiyle veya başka bir nedenle silinmiş olması halinde; munzam emeklilik yardımından yararlanabilmesi için, yukarıda sayılan şartları taşıması kaydıyla, barodan kaydının silindiği tarih ile yeniden kaydolduğu tarih arasında geçen süre kadar baro kaydının kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekir. Şu kadar ki bu bekleme süresi bir yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.

Yukarıdaki şartları taşıyan avukatlarımıza yardımın yapılabilmesi için;

 1. Talep Dilekçesinin,
 2. Sosyal Yardım Talep Formunun,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin,
 4. Çalışmayan avukatlar için vergi dairesinden alınacak avukatlık faaliyeti ile ilgili mükellefiyetinin bulunmadığına dair yazının,
  (Çalışma durumunda ek emeklilik yardımının % 70 'i alınabilecektir.)
 5. Baro kaydının bulunduğuna, baroya kayıtlı şekilde, fiilen toplam en az 20 (yirmi) yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunulduğuna ve avukatlık keseneği borcu bulunmadığına dair ve baroya en son kayıt tarihini bildirir baro yazısının,

İlgili baro tarafından Türkiye Barolar Birliği 'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla,

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza