İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
27 Ağustos 2013 - 00:00:00
Eş ve Bakmakla Yükümlü Çocuklar Tedavi Yardımları için 2013 yılı dayanışma aidatını 30 gün içerisinde ödeyemeyen üyelerimizin hak kaybına uğramalarını önlemek amacıyla bu süre 90 güne uzatılmıştır.
 
DUYURU NO:2013/62

 

Yönetim Kurulumuzun 26/07/2013 günlü toplantısı 901 sayılı kararı ile;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuklarına yapılmakta olan tedavi yardımlarının düzenlendiği 3 no'lu "Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları" yönergesine dayanılarak, aidat ödeme dönemi gelen ancak tarif edilen 30 (otuz) gün içinde ödeyemeyenler için bu sürenin 2013 yılı için 90 (doksan) gün olacak şekilde uzatılmasına, bu şekilde yapılacak ödemelerde ikinci aidatı ödeme gününün birinci aidattan sonraki 365. gün olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile; 2013 yılı dayanışma aidatı ödeme süresini herhangi bir nedenle geçirmiş olan üyelerimizin, aidat ödeme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde bu aidatlarını ödeyebilme olanağı sağlanmıştır.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza