İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
05 Temmuz 2013 - 00:00:00
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu 3 nolu yönergesi 9. madde hk.
 

DUYURU NO:2013/48

 

Yönetim Kurulumuzun 14/06/2013 günlü toplantısı 693 sayılı kararı ile;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuklarına yapılmakta olan tedavi yardımlarının düzenlendiği 3 no'lu "Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları" yönergesi, Madde 9 "Yardımlardan Yararlanma Hakkı"nda, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği'ne dayanılarak aşağıdaki düzenlemenin yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuklarının tedavi yardımlarından yararlandırılabilmeleri için gerekli olan 1000 üye sayısının tamamlanması zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 


Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No:3

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları

Madde 9 Yardımlardan Yararlanma Hakkı
Üyelikte altı ayını dolduranlar Yönerge'de tanımlanan yardımlardan yararlanma hakkını kazanır.

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza