İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Buluşması Sonuç Bildirgesi
05 Mart 2015 - 00:00:00
28 Şubat 2015 Cumartesi tarihinde İzmir Barosu’nun çağrısıyla Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Buluşması gerçekleştirilmiştir.
 

P2287749.JPG

 

EGE BÖLGESİ STAJYER AVUKATLAR BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

28 Şubat 2015 Cumartesi tarihinde İzmir Barosu'nun çağrısıyla Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Buluşması gerçekleştirilmiştir.

 

İzmir, Manisa, Balıkesir, Afyon ve Uşak Barosu stajyer avukat temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda şu kararlar alınmıştır.

 

1)      Her geçen gün Hukuk Fakültesi sayısının ve kontenjanlarının artması, mezun ve avukat sayısının artması, tüm hukukçuların endişe ve gelecek kaygısı duymasına sebep olmaktadır. Bu anlamda Avukatlık Sınavı getirilmelidir, ancak tek başına çözüm olmayacaktır. Ancak Avukatlık Sınavı'nın güvenilirliği de sağlanmalıdır ki bu konuda ciddi tereddütler vardır. Sınavın ardından TBB'ce kontenjan belirlenmeli ve yığılma önlenmelidir. Avukatlık sınavının yanında ek çözümler bulunmalıdır. Avukatlık mesleğinde belli kademeler olmalı ve meslektaşın yetkinliğine göre bu kademelere ilerlenme sağlanmalıdır.

 

2)      Avukatlık stajının ilk 6 ayı zorunlu adliye stajıdır. Stajyer Avukat, bu dönemde mahkeme ve savcılıklarda stajını yürütmekte, bir bedel karşılığında çalışamamaktadır. Bu dönem için, Stajyer Avukatlara, Adalet Bakanlığı'nca burs verilmelidir.

 

3)      Stajyer Avukatlara TBB'ce sağlanan krediler için baro pulu bedellerinden bir havuz oluşturulmuştur. Ancak oluşturulan havuzdan krediler dağıtılmakta ve birkaç yıllık süre içinde kredinin geri ödemesi sağlanmaktadır. Yine kredi alan ve geri ödeyen meslektaş, yıllar içinde çok sayıda baro pulu almakta ve kendi kredisinden yüksek bir meblağı TBB'ye sağlamaktadır. Bu anlamda, TBB'ce stajyer avukatlara sağlanan kredinin niteliği değiştirilmeli, ilgili bedel karşılıksız olarak tüm stajyer avukatlara ödenmelidir.

 

4)      TBB'nin talebe bağlı staj kredisi sistemi devam etmelidir. Ancak geri ödeme süresi ve dönemi arttırılmalıdır. Geri ödeme 5 yıl sonra başlamalı, mesleğe yeni atılmış olan avukatın geri ödemede zorlanmasının önüne geçilmelidir.

 

5)      Avukatlık stajının bitimi ve ruhsatname alınması arasında 3 aya varan bekleme süreleri olduğu bilinmektedir. Bu uzun bekleme süreleri, önemli hak kayıplarına sebep olmaktadır. Ruhsat bekleme süresinde, meslektaşlarımızın -başta Sağlık Sigortası olmak üzere- tüm hak kayıplarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca meslektaşın olağanı aşan ruhsat bekleme süresinde yoksun kaldığı kazancı talep edebilmesi üzerine bir çalışma yapılacaktır.

 

6)      TBB Staj Kredi Yönetmeliği'ndeki ilgili değişiklik ile birlikte mevzuatın eski halinde yer alan staj kredi borçlarının muaccel hale gelmesindeki ihtarname şartı kaldırılmış, 2 yıllık ödeme süresinin ardından 3 ay içinde ödeme yapılmadığı takdirde hiçbir ihtara gerek olmadan kredi borcunun muaccel hale geleceği hükmü konulmuştur. Mevzuatta yapılan değişiklik, meslektaşlarımızın durumunu kötüleştirmiştir. Bu anlamda mevzuattaki ilgili hüküm eski haline getirilmelidir.

 

7)      Stajyer avukatların ikinci altı aylık döneminde, duruşmalarına girebilecekleri mahkemelerin listesi güncellenerek genişletilmelidir. Sulh Ceza Mahkemeleri'nin kapatılması sonucu oluşan fiili boşluk, ceza hukuku alanında stajyerlerin gelişimi ve tecrübe edinmesi açısından önemli bir dezavantaj yaratmıştır. Yine özel hukuk ilişkilerinin çeşitliliği göz önüne alınarak görevlendirilen çok sayıda mahkeme vardır. Tüm bunlar da dikkate alınarak, stajyer avukatların girebileceği davalar açısından  Avukatlık Kanunu'nda güncelleme ve genişletme yapılmalıdır.

 

8)      Ege Bölge Baroları arasında koordinasyon sağlanarak baroların eğitimlerine katılan her stajyerin, bu katılımları sonucunda bir sertifika ve katılım belgesi alarak, bu katılımlarını staj ders kredisi olarak saydırabilme hususunda gerekli görüşmeler yapılacaktır.

 

P28022015.jpg

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza