İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu İş Hukuku Günleri II Sempozyum Kitabı Yayımlandı
17 Ekim 2014 - 00:00:00
İzmir Barosu tarafından 10-11 Mayıs 2013 günlerinde düzenlenen İş Hukuku Günleri-II Sempozyum kitabı yayımlandı.
 

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu her yıl geleneksel olarak çalışma hukuku alanına giren farklı konularda "İş Hukuku Günleri" adı altında sempozyumlar düzenlemektedir. 2013 yılında düzenlenen "İş Hukuku Günleri II - Uluslararası Sözleşmeler Işığında İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Uygulama Sorunları" konulu ikinci sempozyumda sunulan tebliğler,  sunumların kalıcı bir şekilde geleceğe aktarılması amacıyla en geniş haliyle Baromuzca kitap haline getirilmiştir.

 

Sadece bir sempozyum tutanağı olmaktan öte içerdiği konusuyla bir başvuru kaynağı olan bu kitapta sırasıyla aşağıdaki başlıklarda sunumları ve soru cevapları bulabileceksiniz.

 

Uluslararası Standartlar ve Anayasa Hukuku Açısından Sosyal Haklara İlişkin Sorunlar

Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM - Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasanın ve Sendikal Yasaların Ulusalüstü Sözleşmelere Uyum(suzluğ)u Sorunu

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ - Emekli Öğretim Üyesi

Uluslararası Belgeler Yönünden 6356 Sayılı Kanunun Sendikalara İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sendikal Özgürlükler ve Güvenceler

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uluslararası Belgeler Yönünden 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri , Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Greve İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Melda SUR - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uluslararası Belgeler Yönünden Yetki Süreci ve Sendikalaşma Hakkı

Av. Dr. Murat ÖZVERİ - Kocaeli Barosu

Uluslararası Sözleşmeler Karşısında İş Güvencesi Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şişli - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yeni Borçlar Kanunu'nun İş Hukuku'na Etkileri

Doç. Dr. Mustafa ALP - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Davalarında Usul Uygulamalarının İçtihatlar Bağlamında Değerlendirilmesi

Bektaş KAR- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

İşçilik Alacaklarına İlişkin Yargıtay İlke Kararları

Şahin ÇİL - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

 

KİTABI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>

 

kapak-06.jpg

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza