İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
24-25 Mayıs 2014 Ege - Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi
27 Mayıs 2014 - 01:00:00
24 Mayıs 2014 tarihinde Kırklareli Barosu'nun ev sahipliğinde İğneada’da toplanan ve aşağıda belirtilen Ege Marmara Bölgeleri Baro Başkanları şu hususların kamuoyuna aktarılmasında yarar görmüşlerdir.
 

24 MAYIS 2014 TARİHİNDE KIRKLARELİ BAROSUNUN EV SAHİPLİĞİNDE İĞNEADA'DA TOPLANAN VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN EGE MARMARA BÖLGELERİ BARO BAŞKANLARI AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN KAMUOYUNA AKTARILMASINDA YARAR GÖRMÜŞLERDİR:

 

1)       Bilindiği üzere avukatlık sadece kazanç amacı güden ticari bir meslek olmadığı gibi, barolar da yalnızca mesleki sorunlarla sınırlı olarak faaliyet gösteren meslek kuruluşları değillerdir. Avukatlık mesleğinin yapısında ve özünde, hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının korunması ile etkin kullanımının temini, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, yurttaşların hak ve hukukunun korunması vardır. Bu sebeple avukatlar tüccar ya da işadamı değil, öncelikle hak arayıcısı ve savunucusudurlar ve asıl iştigal alanları adaletin gerçekleşmesidir. Mevcut Avukatlık Kanununun özellikle 76 ve 95.maddeleri, Baroların bu sosyal ve toplumsal işlevlerinin normatif dayanağı, yurttaşların da hak ve özgürlüklerinin güvencelerinden birisidir.

 

2)       Dolayısıyla, avukatlık kanunu ile ilgili her türlü değişiklik ve düzenlemede   avukatlık mesleğinin varlık nedenini, felsefi, toplumsal ve tarihsel temelini, ruhunu ifade eden bu öz öncelikle gözetilmelidir. Bu temele ve öze aykırı hiçbir düzenleme kabul edilemez. Mesleğimizin varlık sebebine aykırı bir düzenleme hiçbir şekilde bir kazanım olarak görülemez. Üstelik bu temele aykırı düzenlemeler öncelikle yurttaşlarımıza, onların hak arama özgürlükleri ve savunma haklarına zarar verecektir.

 

3)       Bu çerçevede Avukatlık Kanunu ile ilgili herhangi bir düzenlemede dayatmayı, ticarileşmeyi, avukatlık mesleğinin ruhunu yok ederek onu salt ticari bir faaliyete indirgeyen, baroların yukarıda belirtilen sosyal ve toplumsal işlevlerinin sınırlanarak sadece mesleki bir faaliyet alanına hapsedilmesini, vesayetin hiçbir türünü, avukatların bağımsızlığını zedeleyecek, haksız rekabete ve kastlaşmaya yol açacak, yabancı hukuk bürolarının işgal ve tahakkümüne imkan sağlayacak, temsilde adalet ilkesini zedeleyecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça belirtmekteyiz.

Bu açıdan şu aşamada önceliğimiz, Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla doğan boşluğu giderecek ve anılan kararın gerekçeleri doğrultusunda yapılacak sınav ve staj düzenlemesinden ibarettir.

Nihayet avukatların ve baroların, avukatlık mesleğinin geleceği söz konusu olduğunda, siyasi görüş ayrılıklarını bir yana bırakılarak birlik ve bütünlük içerisinde hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

 

4)      Soma faciasında hayatını yitiren yurttaşlarımızın acısı halen içimizi yakarken ölenlere rahmet, ailelere ve ulusumuza başsağlığı dilemekte, etkin bir yargısal sürece bağlı olarak konum ve sıfatlarına bakılmaksızın, teknik hukuk çerçevesinde sorumluların saptanarak gerekli yaptırımların uygulanmasını, bir daha benzer acıların yaşanmaması için gerekli her türlü çalışmaların yapılmasını ve önlemlerin gecikmeksizin alınmasını, buna yol açan özelleştirme, taşeronlaştırma, köleleştirme politikalarının yeniden sorgulanmasını, diğer madenlerde de ivedilikle önlem alınmasını talep etmekteyiz. Bunun takipçisi olacağımızı, mağdur yurttaşlarımızın hukuken ve manen yanında olacağımızı kamuoyuna açıklamaktayız.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

AFYON BAROSU BAŞKANI

AV.TURGAY ŞAHİN                                                             

AYDIN BAROSU BAŞKANI

AV. SÜMER GERMEN

 

 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI 

AV. YAŞAR MEYVACI

                           

BİLECİK BAROSU BAŞKANI

AV.HALİME AYNUR

 

 

BURSA BAROSU BAŞKAN  

AV. EKREM DEMİRÖZ

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI

AV. MÜJDAT İLHAN

 

 

EDİRNE BAROSU BAŞKANI 

AV. ÖZGÜR YILDIRIM  

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

 AV. ÜMİT KOCASAKAL  

 

 

İZMİR BAROSU BAŞKANI

AV. ERCAN DEMİR 

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI

AV. HARUN SAYGILI

 

 

KOCAELİ BAROSU BAŞKAN YARD. 

AV. MEHMET AKGÜL  

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI 

AV. SABİT ÖZDOĞLAR

 

 

MUĞLA BAROSU GENEL SEKRETERİ  

AV. İRFAN BALKAYA     

SAKARYA BAROSU BAŞKANI  

AV. RECEP HACIEYÜPOĞLU  

 

 

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI   

AV. NEVZAT TEKER 

UŞAK BAROSU

AV.BAKİ KANTAR

 

 

YALOVA BAROSU BAŞKANI

AV. CEVDET BEKLER 

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza