İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
488 Sayılı Damga Vergisine Tabi Sözleşmeler Hakkında
22 Ocak 2014 - 00:00:00
488 sayılı Damga Vergisine tabi sözleşmeler hakkında
 

Değerli Meslektaşlarımız

 

488 sayılı Damga Vergine tabi sözleşmelerin (örneğin; kira alacağına ilişkin 13 örnek takipler gibi) takip dayanağı olarak kullanılması halinde, icra dairelerinde Damga Vergisi'nin tahsil edilmemiş olması gerekçe gösterilerek takip taleplerinin kabul edilmediği veya damga vergisinin yatırılmasının takip açma şartı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

Meslektaşlarımızın damga vergisinin peşinde koşması gibi bir yükümlülükleri olmadığı, sadece icra müdürlüğünün damga vergisine tabi bir sözleşmenin takip dayanağı olarak kullanılması halinde, damga vergisi alınıp alınmadığının denetlenmesi bakımından ilgili vergi dairesine ihbarda bulunma yükümlülüğü bulunduğu, bizzat yatırılmasının sağlanmasının icra müdürlüklerinin görevi olmadığı, şayet, damga vergisi yatırılmak istenirse, İcra takibi açıldıktan sonra, icra dairesi tarafından İzmir Adliyesi içinde yer alan Belkahve Vergi Dairesi İzmir Adliyesi Şubesi'ne yazılacak müzekkere ile adliye içerisinde de yatırılabileceği hususu meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

 

İzmir Barosu Başkanlığı

 

Ekler için lütfen tıklayınız >>>

1-Konuya ilişkin Yargıtay kararı

2-Tutanak Örneği

3-Üst yazı örneği

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza