İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Tebliğ
26 Kasım 2014 - 00:00:00
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
 

 

26 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29187

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

 

YAPILMASINA DAİR TARİFE

 

MADDE 1 -28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez."

MADDE 2 -Aynı Tarifenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seri davalarda ücret

 

MADDE 21 -(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80'i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40'ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir."

 

MADDE 3 -Aynı Tarifenin "Ücret Tarifesi" bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 15 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 750,00-TL.

b) Duruşmalı ise 1.200,00-TL."

 

MADDE 4 -Aynı Tarifenin "Ücret Tarifesi" bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 18 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.500,00-TL.

b) Duruşmalı ise 2.400,00-TL."

 

MADDE 5 -Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza