İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Avukatların Emeğinin Sömürülmesi Son Bulmalıdır
09 Ocak 2015 - 01:00:00
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde arttırılmayan avukatlık ücretlerini kabul etmiyoruz
 

AAUT.jpg

 

AAÜT'nin değişmeyen maktu kısımlarının avukatın emeğine ve bu konudaki bilgi ve tecrübesine karşılık olamayacağının tespiti ile ülkemizde zaten düşük olan avukatlık ücretlerinin bir de bu sene TBB'ce artırılmamasının emek/ücret dengesini iyice bozacağı ve avukatların emeklerinin sömürülme noktasına getirileceğinin kabulü ile Yönetim Kurulumuz                  

 

1-Türkiye'deki avukatlık ücretlerinin hukuka değer veren hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ülkeler seviyesine ve tahsil edilebilirlik oranına getirilebilmesi için Baromuzun her türlü çalışmalarda bulunmasına,     

 

2-Ancak bu aşamada idari dava açmanın pratikte hiçbir faydası olmayacağı AAÜT'in zaten bir yıllık uygulama süresi olan süreli mevzuattan olduğu, dava sonucunda iptal kararı çıksa dahi bunun avukatlık ücretlerini otomatik olarak yükseltmeyeceği, Avukatlık Kanunundaki 168. madde gereği aynı prosedürün işleyerek yeni tarife hazırlanacağı nedeniyle önceki yıllarda açılan davaların sonuçlarının da dikkate alınması neticesinde dava yolunun şimdilik hukuki bir çıkar sağlamayacağı,

 

3- Aynı amaca TBB'ne müracaat ile idari yönden ulaşılacağı Avukatlık Kanunu 168. maddesi gereği 2014 yılı Eylül ayı içerisinde Başkanlığımızca TBB'ye bir tarife hazırlanarak gönderilmediği, öncelikle bu prosedürün işletilmesi gerektiği, ancak AAÜT'de maktu oranlarda artırım yapılmamasının Baromuzca kabul edilemeyeceğinin kamuoyu, TBB ve diğer baro başkanlıklarına bildirilmesine, aynı görüşteki barolarla toplantılar düzenleyerek alınacak kararlarla TBB de özel gündemle toplantı yapılmasına ve Avukatların meslek sorunlarının öncelikle avukatlar içerisinde çözülmeye çalışılması görüşlerini taşımaktadır.

 

Saygı ile duyurulur.

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza