İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Avukatlar Günü Nedniyle İzmir Adliyesi'nde Bir Tören Gerçekleştirildi
06 Nisan 2015 - 01:00:00
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle İzmir Adliyesi Protokol girişinde bir tören düzenlendi. Törenin ardından İzmir Barosu Resim Grubu'nun resimlerinden oluşan bir sergi, Baro Vestiyeri önünde ziyarete açıldı. Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan'ın törende yapmış olduğu konuşmayı haberin devamında okuyabilirsiniz.
 

DSC_0181.JPG

 

Değerli Meslektaşlar Kıymetli Üstadlar ,

 

Geleceğe umutla bakmamız gereken yeni bir 5 Nisan Avukatlar Günü'nde maalesef sizlere üzüntü, karamsarlık, ümitsizlik ve yılgınlık içerisinde bulunduğumuzu ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

 

İnsanlık tarihinde büyük mücadelelerle kazanılmış haklarımız maalesef günümüzde çok kaba saldırılarla elimizden alınmaya mesleğimiz toplum önünde yanlış algılamalarla çağ dişi iddialarla onurlu mesleğimize darbe vurulmaya çalışılmaktadır. 

 

Tarihin ilk çağlarından beri var olan ve her dönem toplum tarafından saygınlıkla anılan mesleğimiz günümüzde yoğun bir baskı ve saldırı altında kalmış bulunmaktadır. Yıllardan beri avukatlara yapılan saldırılara karşı susanlar, sessiz kalanlar avukatlarla ve avukatlık mesleğiyle hiç ilişkisi olmayan konularda bile mesleğimize karşı akil dişi suçlamalarda bulunabilmektedirler. Yapılan bu sistemli saldırılar tesadüfî değildir.  Toplumda yapılacak büyük değişim hareketlerinin öncü habercileridir. 

 

Öncelikle şunu vurgulamak isteriz ki hukuk bir bütündür hâkim, savcı, avukat diye ayrılamaz ve birbirlerine göre daha önemli addedilemez. Biz hepimiz ayni mesleğin unsurlarıyız, aramızda sadece iş bölümü nedeniyle görev farkı vardır. Ama hepimizin amacı aynidir. Hepimiz hukukun üstünlüğünü, gerçek adaleti toplum barışını ve insanların mutluluğunu temel görev olarak kabul etmiş bir mesleğin mücadelesini yürüten bireyleriyiz. 

 

Son olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan meslektaşımız Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınıp katledilmesi olayında sanki yüreğimizdeki karanlığı anlatır gibi ilahi bir adalet olarak ülkemiz de karanlığa bürünmüştür. Bu iki karanlık olayın ayni anda olması tesadüfî değildir ve ülkemizde gelecek karanlık günlerin en belirgin en çarpıcı habercisidir. 

 

Ülkemizde hukukun gelişmesi insan haklarına hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına dayanan insan onuruna daha çok yakışan adalet sisteminin gelişmesi avukatlara daha fazla önem verilmesi ve avukatlara daha fazla hak tanınması ile oluşacaktır. Bu noktadan hareketle her gün medyada gördüğümüz avukatların üstünün aranması mizanseni topluma gönderilen bir mesaj ve topluma yeniden yapılandırmanın ince bir mühendislik planlamasıdır. Tarih boyunca haksızlığa hukuksuzluğa karşı onurlu mücadele vermiş olan avukatların toplum gözünde itibarsızlaştırmak ve bu mücadelelerini saptırmak amacıyla dirençlerinin kırılmasını planlamaktadır. Ancak şu konu önemle bilinmelidir ki insanların onur mücadelesinde hak mücadelesinde avukatlar hep ön saflarda olmuşlar hep topluma yön gösterici olarak tarihi görevlerini yerine getirmişlerdir. Bu görevlerimizden bizi kimse vazgeçiremez hiçbir güç mücadele azmimize geri adim attıramaz. 

 

Bu ideal ve onurlu mücadelemizin yanında mesleğimizin sorunları her gün artarak çoğalmakta her yönden meslektaşlarımız adeta bir kafes içersine alınmaya çalışılmaktadır. 

 

Mesleğimize meslektaşlarımıza ve barolara yönelik saldırıların her gün arttığı meslektaşlarımızın bürolarında, haciz mahallinde, adliyelerde saldırıya uğradığı hatta öldürüldüğü baro başkanlarının yönetim kurulu üyelerinin ve meslektaşlarımızın sadece kanundan doğan görevlerini yerine getirdiği için yargılandığı, kutsal savunma mesleğini yerine getiren avukatların hakkında sudan bahanelerle davalar açildiği şikâyetlerde bulunulduğu üzülerek belirlediğimiz sorunlardan birkaçıdır. Bütün bunların yanında mahkemelerce verilen kararlar uygulanmamakta, çeşitli yöntemlerle arkadan dolanılarak uygulama dişi bırakılmaktadırlar. Ülkemizde adalet günden güne yok olmakta, erimektedir. İnsanlar ve sistem adeta köleleştirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Ülkemizde artik anayasaya ve yasalara aykırı verilen emirler söz sahibidir. Yandaş hukukçularımız dahi Anayasayı tanımayarak verilen yazılı emirlerin uygulanmasını beklemektedir. Bunun en son örneği avukatların adliyeye alınmaması süreçlerinde görülmüş, birebir yaşanmıştır. Daha da vahimi ise halkımıza sürekli defalarca yapılan dikteler, toplumun adalete olan inancını da günden güne yitirmesine sebep olmuştur. 

 

Yargının üç erkinden biri olan savunma makamının gözardı edilmesi, insanlığın varoluşundan bu yana geçen süreçte kazandığı tüm hakların da gözardı edilmesi, ötelenmesi demektir.  Avukatların onurlu dik duruşunu dağıtamayan  iktidar, emellerini artik halkı kışkırtarak ve kolluk güçlerini kullanarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İktidarın, hukuku taraflı olmaya zorladığı ve kendi amacına ulaşmak için silah olarak kullandığı günümüz koşullarında yadsınamaz bir gerçektir. Artik bu değişmelidir,  hukuku ideal amaçları için toplumun çıkarına hizmet eder hale getirmeliyiz. 

 

Bilinmelidir ki avukatın olmadığı toplum eksik olacak ve avukatın olmadığı yargılama adaletli bir yargılama olmayacaktır. Savunma hakki ihlal edilen halk; er ya da geç gerçeğin farkına varacak, sesini var gücü ile çıkaracaktır. Avukat; kendinin değil, toplumun ve sonuçta bireyin hakkini savunandır. Adalet bir gün herkes için lazım olacaktır ve unutulmamalıdır ki;  adaletsiz millet, avukatsız adalet olmaz. 

 

Sonuç olarak tekrar ederek ve yenileyerek diyoruz ki erkleri birbirine düşürerek ve hukukun kurucu, asli unsurlarını birbirine kırdırarak toplum yönetilemez, bu düşünce uzun süreli toplumu yönetme felsefesi olamaz, bu kadar gerginliğe ve baskıya toplum muhakkak bir gün yeter diyecektir. Hukukun amacının toplumdaki çatışmayı önlemek ve stresi azaltmak olduğu bilinciyle avukatların hukukun diğer unsurları olan hakimler ve savcılarla bir ve birlik olduğunu vurgular hukuku ideal temellerine oturtmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini kamuoyuna duyururuz. 

 

Daha mutlu, daha güvenli, daha aydınlık 5 Nisanlarda buluşma dileğiyle hepinizin Avukatlar Gününü kutluyor hepinize saygılar sunuyorum. 

 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Adına 

Av. Aydın ÖZCAN
Başkan

 

 

BARO BAŞKANIMIZ AV.AYDIN ÖZCAN'IN KONUŞMASINI AŞAĞIDA İZLEYEBİLİRSİNİZ

 

baskankonusmavideo2.jpg

 

DSC_0139.JPG

 

DSC_0141.JPG

 

DSC_0143.JPG

 

DSC_0161.JPG

 

DSC_0171.JPG

 

DSC_0193.JPG

 

DSC_0196.JPG

 

DSC_0199.JPG

 

DSC_0206.JPG

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza