İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Basın Açıklaması
19 Ocak 2012 - 00:00:00
Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri, hukuk düzenimizde olağan yargıdan ayrı, farklı bir örgütlenme yapısı içinde bulunduğu halde, 'Kanunla kurulmuş mahkeme' niteliğinde değildir
 

DSC_0922.jpg

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6.Madde 'Adil Yargılanma Hakkı'nı düzenlerken, bu hakkın en temel unsuru olarak 'Kanunla kurulma' şartını aramaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yine 'Adil Yargılanma Hakkı'nın temel unsurlarından olan 'Tarafsız ve Bağımsız Mahkeme' önünde yargılanma güvencesini değerlendirirken, yargılamayı yapan mahkemenin kuruluş kanunu ve yargıçların atanması yöntemine bakmaktadır.

 

Bu çerçevede, Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'ni ele aldığımızda, kuruluş kanunu olmadığı görülecektir. Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri, hukuk düzenimizde olağan yargıdan ayrı, farklı bir örgütlenme yapısı içinde bulunduğu halde, 'Kanunla kurulmuş mahkeme' niteliğinde değildir! Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile kurulmuştur! CMK 250.Maddesi Adalet Bakanlığı'nın teklifi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile bu mahkemelerin görev ve yetkilendirileceği yazılıdır.

 

Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri kanunla değil, kararla kurulmuş mahkemelerdir. Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine, Adalet Bakanı ve Müsteşarının da üyeleri arasında yer aldığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile kurulmaktadır. Böylece, Hükümet aleyhine muhalefet gösteren her türden ifade hareketinin yargılandığı bu mahkemeler ile Hükümet arasındaki bağ, somutlaşmış; elle tutulur, gözle görülür hale gelmiştir.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Anayasa'nın 143.Maddesinden dayanak alırlardı.2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin Kuruluş ve Yargılama Yöntemleri Hakkında Kanun'u mevcuttu. Her ikisi de yürürlükten kaldırıldı.

 

Hükümet, DGM'lerin mevcut kadro, personel ve donanımına, en önemlisi oluşturduğu yargı kültürüne güvenerek; ayrıca bir yasa çıkarmaya gerek görmeksizin, yürürlükten kaldırılan DGM'ler üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'ni inşa etmiştir.

 

Anayasanın 6.Maddesi 'Egemenlik' başlığı altında, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz' demektedir.

 

Bu çerçevede, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun Anayasa'nın149.maddesine yer alan görev ve yetkilerini okuduğumuzda, Mahkeme kurma yetkisi bulunmadığı görülecektir. Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri kanunla değil, Adalet Bakanı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurlu kararıyla kurulmuş mahkemelerdir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Anayasa ile belirlenmiş görevleri arasında 'Mahkeme Kurmak' bulunmamaktadır!

 

'Egemenlik' hakkını düzenleyen Anayasa'nın 6.Maddesi 'Hiçbir kişi veya organın kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını' düzenlemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6.Maddesi, 'Adil Yargılanma Hakkı'nın en temel unsuru olarak' Kanunla kurulmuş mahkeme' şartını aramaktadır.

 

Bugün itibarı ile Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin yapmış oldukları tüm yargılama tasarruflarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi kriterlerinin dışında kaldığını tesbit ediyoruz.

 

Şu ya da bu davanın, şu ya da bu sanığın değil, 'Hukuk Devleti' değerinin korunması için, anayasal düzenin daha fazla ihlâl edilmemesi için, görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

BASIN AÇIKLAMASINI BAROTV'DE İZLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza