İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Basın Açıklaması
30 Aralık 2014 - 00:00:00
İzmir Barosu olarak, kimden gelirse gelsin avukatlara yönelik şiddetle yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
 

DSC_1003.jpg

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması için çalışan ve bu amaçla bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına sunan biz avukatlar, ne yazık ki son dönemde görevimizi yaparken hakarete uğruyor, darp ediliyor ve hatta öldürülüyoruz.

 

Sadece son on gün içinde Gaziantep Barosu'na kayıtlı meslektaşımız Av. İsmail Akkaya bürosunda katledilmiştir. İzmir Barosu'na kayıtlı bir diğer meslektaşımız Av. Mehmet Yaya görevini yaptığı sırada saldırıya uğramıştır. Yargının Üç unsurundan biri olan ve kamu hizmeti yapan biz avukatların yapmış olduğu işlemlerden dolayı saldırıya uğramaları kabul edilemez. Maalesef ki, Yargıtay 4. Ceza Dairesi 14.03.2011 tarihli kararında avukatın hacizde görevli olmadığına hükmederek Türk Ceza Kanunu 265/2 maddesi uygulanarak verilen esas mahkeme kararını bozmuştur.

 

Yine meslektaşımız Av.Zeynep Küçük, mahkeme kaleminde sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında ceza davası açılmış olup hakkında  ceza kararı verilmiş, erteleme ya da  hükmün açıklanması kararı dahi verilmemiştir. Yargıtay tarafından da bu karar onanmış olup meslektaşımız  cezaevine girecektir.

 

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen saldırılar bireysel gibi görünse de aslında hukuku, savunmayı, hukukun üstünlüğünü hedef alan, hukuku bir tehdit olarak algılayan bir anlayışın toplumda yansımasıdır.

 

İzmir Barosu olarak, kimden gelirse gelsin avukatlara yönelik şiddetle yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. 

 

Av. Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkanı

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza