İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Basın Açıklaması
29 Nisan 2014 - 00:00:00
İzmir Barosu tarafından, Adli yıl açılışında tutuklu avukatlar için yapılan eylem nedeniyle haklarında dava açılan meslektaşlarımız için 29.04.2014 Salı günü İzmir Adliyesi'nde basın açıklaması yapıldı
 

DSC_4295.jpg

 

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli basın mensupları,

 

Bildiğiniz üzere yakın zamana kadar çok sayıda avukat arkadaşımız mesleki faaliyetleri ve avukat müvekkil ilişkileri nedeniyle tutukluydu. Adli yıl açılış törenleri sırasında"tutuklu avukatlara özgürlük"diyerek, yaşanan hukuk dışı soruşturma ve kovuşturmalara, bu kovuşturmalarda özgürlüklerinden yoksun bırakılarak susturulmak istenen avukatlara dikkat çekmek isteyen 18 meslektaşımız hakkında soruşturma yapılmış ve dava açılmıştır. Suçlama toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet olarak gösterilmiştir.

 

Yargılanan meslektaşlarımızın bu eylemi, Anayasa, yasalar ve Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca onaylanıp iç hukuk normu haline gelen Uluslararası sözleşmeler ve belgelerde vücut bulan ifade özgürlüğü kapsamındadır. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır.

 

İfade özgürlüğünü kullanan avukatların görev yerleri olan Adliye sınırları içinde gerçekleştirdikleri bu eylem nedeniyle sanık durumuna düşürülmeleri sonucunda açılan davanın ilk duruşması bugün saat 14:00'de İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecektir.

 

Bilinmesi gerektiği üzere avukatlar"ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye"çalışmakla yükümlüdür. Bu bağlamda uluslararası belgeler ile"özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan haklarının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara katılma hakkına"sahip olan avukatlar bu hak ve sorumluluğun gereğini yerine getirdikleri için yargılanmaktadırlar.  

 

Biz biliyoruz ki;

 

Bu dava, avukatları hak ve özgürlükler mücadelesinden uzak tutma çabasıdır.

 

Bu dava, avukatlık mesleğini, duruşma salonlarına, icra dairelerine sıkıştırma, hayattan koparma isteğinin göstergesidir. 

 

Bu dava, çevre ve doğa katliamlarına, kadına yönelik şiddete, rant ve sermaye düzenine, totaliter devlet anlayışına karşı mücadele eden, insan haklarının korunması ve savunulması, yargılama faaliyetinin demokratikleştirilmesi ve adil yargılanma hakkının kullanılması için özveriyle ve dirençle çalışan avukatların adalet ve vicdan arayışlarını engelleme amacının vücut bulmuş halidir.

 

Bu dava, benzerleri gibi, avukatları dilsiz kılmak, muhalefetlerini engellemek üzere gerçekleştirilen saldırılara eklenen yeni bir halkadır.

 

Bu dava, savcılık makamının muhalif olanlara, farklı söz söyleyenlere, farklı taleplerde bulunanlara karşı tahammülsüzlüğünün göstergesidir.

 

Bu dava, Başsavcılığın da adli yıl açılışını adliye içerisinde yaptığını görmezden gelip tutuklu avukatlara özgürlük arayanların peşine düşen soruşturma mekanizmasının nasıl da yanlı çalıştığının bir kanıtıdır.

 

Bu dava muhalif söylemler söz konusu olduğunda Anayasa'nın, kanunların ve Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca onaylanıp iç hukuk normu haline gelen Uluslararası sözleşmelerin nasıl da yok sayıldığının ve uygulanan çifte standardın bir göstergesidir.

 

Bu dava ifade özgürlüğünün ihlalidir.

 

Bu dava bir hukuk ayıbıdır.

 

Bu soruşturmayı yürütenler, bu davayı açanlar, avukatlara yönelik bu savaşı yürütenler bilmelidir ki;

 

Savunmayı savunmanın, savunmaya karşı saldırılara direnmenin, avukatlar için yalnız yasal değil aynı zamanda etik bir sorumluluk olduğunun bilinciyle; her koşulda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını, bunların olmazsa olmazı savunma hakkını ve savunma hakkının neferlerini savunmaya devam edeceğiz.

 

Çünkü bizler; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza yemin ederek mesleğe başlar; vicdan ve adaleti esas alarak mesleğimizi yaparız. Dolayısıyla meslektaşlarımıza yönelik hukuksuzlukları her ortamda dile getirmek; hukukun, ahlakın ve vicdanın gereğidir.

 

İzmir Barosu olarak,Bizden istenen susmamız ve alışmamız ise,  bunun mümkün olmadığı bilinmelidir.Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslektaşlarımızı hukuka aykırı saldırılara karşı yalnız bırakmayacağımızı, meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, adil yargılanma hakkının sağlanması mücadelesinde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz.

 

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak için,

Bağımsız yargı ve özgür savunma için,

Haklar ve özgürlükler için,

Adalet ve vicdan için

Mücadelede Susmadık, Susmayacağız.

 

SAVUNMA SUSTURULAMAZ

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza