İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu
Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu
Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu
 

İZMİR BAROSU

ATATÜRK İLKELERİ ve

CUMHURİYET DEVRİMLERİ HUKUKU KOMİSYONU'ndan

 

Atatürk'ü anlamak,Atatürkçü düşünceyi canlı tutmanın ilk basamağı;Atatürk'ü tamamlamak ise Atatürkçü eylemi gerçekleştirmenin ilk koşuludur.

 

Düşünce ve eylem bütünlüğü içinde ele alınıp değerlendirilmedikçe, Atatürk'ün yüklendiği misyon, ulusal ve evrensel tarih sahnesindeki yeri belirlenemez.

 

O'nun eseri olan ve Türk Devrimi adı verilen tarihsel olay, büyük müncinin önderliğinde, ulusça başarılan bir kurtuluşlar dizisi olup Atatürk kişiliği, devrimleri ile bir bütün haline gelmiştir.

 

Bu nedenlerledir ki, Atatürk, Cumhuriyet Türkiyesi'nin bir simgesidir ve bunun içindi ki,Atatürk'e yöneltilen saldırılar dolaylı olarak Cumhuriyet Türkiye'sine ve onun temel ilkelerine yöneliktir. Türk devleti'nin kurucusunu yakışıksız kötülemelere karşı koruyan normatif düzenlemelerin, esasında himaye ettiği şey,Cumhuriyet Türkiyesi'dir.

 

Atatürk'ü doğru anlamak, Atatürkçü akımın temeline inmeyi zorunlu kılar. Bu temel, 'istiklali tam, bizim bugün deruhte ettiğimiz vazifenin ruhu aslisidir' sözünde de işaret edilen ve Atatürkçülüğün üzerine bina edilen tam bağımsızlık olgusundan başka bir şey değildir.

 

Ve yine 1924 yılında ifade ettiği' Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikamet muhafaza etti. Biz daima şarktan garbe yürüdük 'sözünde özünü bulan Türklerin tarihsel yönelişi,muasır medeniyetlerseviyesini yakalamak ve onun dahi üzerine çıkmaktır.

 

Tüm bu tarihsel gerçek ve hedeflerden yola çıkılarak;İzmir Barosu bünyesinde değerli meslektaşlarımızın katkısı ve katılımı ile  Atatürk İlkeleri - Cumhuriyet Devrimleri Hukuku Komisyonu kurulmuş bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda oluşturulankomisyonumuz,Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, Türk Devrimi'nin düşünsel temelleri, Atatürkçü düşünce ve onun dayandığı felsefe konusunda çalışmalar yaparak cumhuriyetin temel değerleri ile Atatürk İlke ve Devrimlerini doğru anlamak ve doğru anlatmak yolunca faaliyette bulunmayı,

 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'e ve onun İlkeleri'ne yönelmiş haksız ve hukuka aykırı saldırılara karşı sorumluluk bilinci içinde, etkin bir biçimde mücadele vermeyi, bu bağlamda hukuksal ve kurumsal gerekleri yerine getirmeyi amaç edinmiştir.

 

Büyük gayret ve özverileri ile ulusumuza bağımsızlığımızı kazandıran ulu önderimizi, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anarken; 1966 adli yıl açılışında,Yargıtay Başkanı Rahmetli İmrem ÖKTEM'in işaret ettiği gibi" Rahat uyu Atatürk; bugün böyle aydın bir Türk gençliği yetişmiştir ve iş başındadır ".

 

Saygılarımızla …

                                                                      

12.01.2015     

İzmir Barosu

Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza