İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Kadın Hakları Komisyonu
Kadın Hakları Komisyonu
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Soyadı Çalışma Grubu, soyadı sorunuyla ilgili öykülerinizi paylaşmaya çağırıyor
 

Yürütme Kurulu Üyeleri:

 

Av.Nuriye Kadan,

 

Av.Gülay Ufuke Serin,

 

Av.Burcu Karakoç,

 

Av. Tuğçe Denizer,

 

Av. Nilgün Şentuna,

 

Av.Ogün Kayacan,  

 

Av.Seda Şen Çavuş,

 

Av.Sibel Şahin,

 

Av.Seda Gürer Kaya,

 

Av.Derya Durmaz,

 

Av.Seda Banu Akyüz,

 

Av.Figen Özler Merder

 

Sekreterya: Av.Devrim Cengiz Aygün

İnsan haklarına saygılı, eşit ve adil bir toplum uğruna mücadele yürüten İzmir Barosu, kadınların gerek   aile içinde gerekse iş yaşamında ve kamusal alanın diğer yerlerinde  uğradığı şiddet, cinsel istismar, psikolojik baskı ve ayrımcılık, ucuz işgücü olarak güvencesiz çalıştırılmaları vb.  Cinsiyet ayrımcılığına yönelik uygulamaların  engellenmesinin ancak; yasama ve yargıdan, medya kuruluşları ve eğitim kurumlarına dek toplumun tüm noktalarında kayıtsız, şartsız kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi ile sağlanabileceği  inancında olup, kadınların  yaşamın her alanında  özgürlük ve eşitliklerinin sağlanması amacıyla  çalışmalar yürütmektedir.

 

Bu amaçlarla kurulan  "Kadın Hakları Komisyonu",  kadın haklarının yaşam bulması, özgür ve eşit bir toplum yaratılması hedefleriyle 04.10.2010 tarihinde yeni dönemin ilk toplantısını yaparak  Yürütme Kurulu üyelerini belirlemiş, tüm meslektaşlarımıza açık olarak yürütülen komisyon çalışmalarımıza değişken olmakla birlikte çok sayıda arkadaşımız destek vermektedir. Komisyonumuz  her  hafta Çarşamba akşamları düzenli toplanarak bu alanda etkinlik göstermektedir.

       

     

I)  Aile İçi Şiddete uğrayan kadınlara verilen adli yardım hizmeti, önceden olduğu gibi 465 34 25numaralıaile içi şiddet danışma hattıile verilmeye devam edilmekte olup,  adli yardım birimi arasında koordinasyon oluşturularak,  aile içi şiddet mağduru kadınların  baromuza derhal ulaşmaları ve hukuksal destek almaları olanağı  genişletilmiştir.

 

Adli yardımdan yararlanmak için aranan yoksulluk durumuna ilişkin şartlar, şiddete uğrayan kadınlar açısından kapsam dışı bırakılarak acil görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca,  kadınlar için sığınma evi, maddi yardım, eğitim vb. konularda İzmir Valiliği,  Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve ilgili Belediyelerle koordinasyon içinde çalışılmaya özen gösterilmiştir.

    

II )  Kadının statüsünü belirleme hususunda yasal değişiklikler yapan devletin, her aşamada sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları, kısaca sorunun tarafı olma sorumluluğunu hisseden her kurumun destek ve önerilerini almak üzere   etkin bir mücadele platformu kurması ,toplumda cinsiyet eşitliği bilincinin oturmasını ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmaların verimliliğine inanan İzmir Barosu Yönetim Kurulu;

 

-İzmir Valiliği Kadın Hakları İl Koordinasyon Kurulu,

-TÜBAKKOM,

-İzmir Kadın Kuruluşları Birliği,

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi,

-Şiddete Karşı Kadın Koordinasyonu,

- Aile İçi Şiddet Mağduru Kadın ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin ve Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Komitelerinekadın hakları komisyonunda görev alan avukatları atamak sureti ile işbirliği sağlamıştır.

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza